Шу ПуэръФабрика Мэнхай
100,00
р.
Подходящій варіантъ для перваго знакомства съ Шу Пуэрами, также отличенъ для поддержанія отношеній.

Теплый древесный ароматъ, ноты сухофруктовъ и отсутствіе терпкости въ сочетаніи съ очень мягкимъ и бархатистымъ ощущеніемъ отъ чая.

Простой въ завариваніи варіантъ съ понятнымъ вкусомъ безъ рѣзкихъ моментовъ и слегка сливочнымъ послевкусіемъ.

Выдерживаетъ 2-3 заварки методомъ настаиванія и 4-5 - методомъ пролива.

Предписаніе: для пущей бодрости духа и тѣла.